Täname

Südamlik tänu koguduseliikmetele, kes Te  olete toetanud oma kogudust liikmeannetusega!

Aitäh kõigile, kes on annetanud kiriku torni restaureerimise  heaks!

Täname Soome Siuntio sõpruskogudust, Türi valda,  asutusi ja eraisikuid kelle toetuse abil saab jätkata Türi kiriku torni Lõunapoolse fassaadi krohvimis- ja viimistlustöid.

Jumal õnnistagu annetajaid ja ande!