Täname

Südamlik tänu koguduseliikmetele, kes Te  olete toetanud oma kogudust liikmeannetusega!

Aitäh kõigile, kes annetasid koguduse 700. aastapäeva tähistamiseks ja kes on annetanud kiriku torni restaureerimise  heaks!

Täname Türi Vallavalitsust, erakonda Isamaa, Riigikogu liiget Kersti Sarapuu’d ja eraisikuid, kelle toetuse abil said teostatud Türi kiriku torni idakülje remonttööd.

Jumal õnnistagu annetajaid ja ande!