Täname

Südamlik tänu koguduseliikmetele, kes Te  olete toetanud oma kogudust liikmeannetusega!

Aitäh kõigile, kes on annetanud kiriku torni restaureerimise  heaks!

Täname Türi Vallavalitsust, Riigikogu liiget Kersti Sarapuu’d ja eraisikuid kelle toetuse abil said teostatud Türi kiriku torni läänekülje remonditööd.

Jumal õnnistagu annetajaid ja ande!