Täname

Südamlik tänu koguduseliikmetele, kes Te  olete toetanud oma kogudust liikmeannetusega!

Aitäh kõigile, kes on annetanud kiriku torni restaureerimise  heaks!

Täname Soome Siuntio sõpruskogudust, Riigikogu liiget Kersti Sarapuu’d, Türi Rotary klubi, Saksamaa Grossefehn-Wiesmoor Rotary Club’i, Norra Dröbak Rotary Club’i ja eraisikuid kelle toetuse abil saab jätkata Türi kiriku torni kattepleki värvimistöid.

Jumal õnnistagu annetajaid ja ande!