Täname

Südamlik tänu koguduseliikmetele, kes Te  olete toetanud oma kogudust liikmeannetusega!

Aitäh kõigile, kes te olete toetanud kogudust ja kes on annetanud kiriku remondi  heaks!

Täname Türi Vallavalitsust, erakonda Isamaa, Riigikogu liiget Kersti Sarapuu’d ja eraisikuid, kelle toetuse abil said teostatud Türi kiriku torni fassaadi remonttööd.

Jumal õnnistagu annetajaid ja ande!