Pühapäev, 31. märts kell 11.00 kirikus

JUMALATEENISTUS
PIHI JA ARMULAUAGA
KOGUDUSE NÕUKOGU KOOSOLEK PEALE JUMALATEENISTUST