Pühapäev, 23. juuni kell 11.00

JUMALATEENISTUS
PIHI JA ARMULAUAGA
KÕRGESSAARE JA SAUNAMETSA
KALMISTU SURNUAIAPÜHA
Jumalateenistus toimub kirikus