Pühapäev, 16. juuni kell 11.00

JUMALATEENISTUS
KOLMAINUPÜHA