Pühapäev, 07.juuni kell 11.00

JUMALATEENISTUS
PIHI JA ARMULAUAGA
KOLMAINUPÜHA