Pühapäev 17.detsember kell 11.00

JUMALATEENISTUS PIHI JA ARMULAUAGA

III ADVENT

LEERIPÜHA