Kiriklikud talitused

Ristimine- ristimine on esimene ja ainukordne sakrament, mille kaudu võetakse inimene vastu kristliku kiriku osadusse. Ristimine kohustab inimest terve eluaja kasvama ja elama meeleparanduses, lootma Kristusele ja elama Tema eeskuju järgi.

Konfirmatsioon ehk leeriõnnistamine on tihedalt seotud ristimisega ja on samamoodi kristlase elus ainukordne talitus. Konfirmatsioon on ristitu ja tema usu ning tema koguduseosaduse kinnitamine.Konfirmatsiooni läbi saab ristitud koguduseliikmest täieõiguslik koguduse liige, kelle aukohuseks on toetada kogudust.

Laulatus- laulatusel sõlmivad mees ja naine abieluliidu, mis on abikaasadele Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele lubaduse teineteist armastada, toetada ja teenida ning kasvatada lapsi.

Matmine- kõik kristlased, nii elavad kui surnud, kuuluvad kokku ja moodustavad üheskoos Jumala rahva ruumi ja aegu ületava osaduskonna. Kristlasi ei saa lahutada oma issandast miski, isegi mitte surm.
Kristlikul matusel on kesksel kohal surma ja kaduvuse tunnistamine, tänu ja palve lahkunu eest.
Kristlik matus on oma olemuselt lahkunu õnnistamine ja väärikas muldasängitamine.